Verdipapirfondloven

Verdipapirfondloven
Utgivelsesar: 2015
Forlag: Gyldendal Norsk Forlag
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788205372337
Forfatter: Karl Rosén
Antall sider: 454
Kategori: Jus

Boken gir oversikt over reguleringen i verdipapirfondloven, verdipapirfondforskriften og UCITS-direktivet.

Boken er et praktisk oppslagsverk for alle som arbeider med verdipapirfond. Med sin grundige behandling av tvilsspørsmål og uklare forhold gir Verdipapirfondloven med kommentarer nyttig veiledning for advokater og andre som kommer i berøring av loven.
Boken gir oversikt over reguleringen i verdipapirfondloven, verdipapirfondforskriften og UCITS-direktivet. Det til dels omfattende og fragmentariske kildegrunnlaget.er møysommelig behandlet i en konsis form og gir leseren et godt grunnlag for en dypere forståelse av emnet. Sentral regulering som fremgår av verdipapirfondforskriften er behandlet i sin rette sammenheng.
Karl Rosén arbeider med finansregulatoriske forhold, herunder kapitalforvaltning. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler og er rangert.blant annet i Chambers Europe og The Legal 500 som er en.av Norges fremste advokater innen sine spesialområder.

(1) Loven gjelder verdipapirfond, forvaltningen av verdipapirfond og øvrig virksomhet som drives av forvaltningsselskap etter denne lov. Lovens formål er å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter, det vil si verdipapirer. Loven gjelder for. Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfond og virksomheten til forvaltningsselskap for verdipapirfond. Loven inneholder blant annet regler om hvordan verdipapirfond. Boken gir oversikt over reguleringen i verdipapirfondloven, verdipapirfondforskriften og UCITS-direktivet.

jf. Prop.

154 L (2015-2016). Det er besluttet at ikrafttredelsen av lovvedtaket til Prop. 166 L (2015-2016) endringene i lov om EØS-finanstilsyn mv. vil. Kjøp 'Verdipapirfondloven, med kommentarer' av Karl Rosén fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok 9788205372337 Sendt: 01.12.2015. Adressat: Finansdepartementet. 1. Innledning. Vi viser til departementets høringsbrev av 21.

9.2015 vedrørende ovennevnte høring. 2.1 Generelt Sammendrag. Departementet foreslår i samsvar med Kredittilsynets forslag at verdipapirfondloven endres slik at det åpnes for at forvaltningsselskap til. "Verdipapirfondloven (Lov av 12. juni 1981 nr. 52) - kommentarutgave" av Arthur J. Brudvik - Se omtaler, sitater og terningkast. Verdipapirfondloven (Innbundet) av forfatter Karl Rosén. Jus. Pris kr 787 (spar kr 112). Se flere bøker fra Karl Rosén.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.