Traktamente : skattefritt & skattepliktigt

Traktamente : skattefritt & skattepliktigt
Utgivelsesar: 2012
Forlag: Björn Lundén Information
Sprak: Svensk
ISBN/EAN: 9789170277948
Forfatter: Anna Molinog Ulf Bokelund Svensson
Antall sider: 141
Kategori: Økonomi og ledelse

TRAKTAMENTE handlar om skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor.

Traktamentet är avsett att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor och kan under vissa förutsättningar vara skattefritt medan det i andra fall är skattepliktigt. I boken beskrivs utförligt vilka krav som måste vara uppfyllda för att skattefritt traktamente ska kunna betalas ut och med vilka belopp.

Du läser även om reseersättningar, kostförmån, representation och andra frågor som har med resor i tjänsten att göra. Boken visar även hur du i löneadministrationen hanterar allt som rör tjänsteresor.

Skattesatser 2016. Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2015 og 2016. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2015 til. Statens reiseregulativ, innland Bilgodtgjørelse etter statens satser. Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.