Samlade skrifter I-V

Samlade skrifter I-V
Utgivelsesar: 2013
Serie: Svenska klassiker / utgivna av Svenska Akademien
Forlag: Bokförlaget Atlantis
Sprak: Svensk
ISBN/EAN: 9789173535090
Forfatter: Erik Johan Stagnelius
Antall sider: 1900
Kategori: Romanerog Språk

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten mot intigheten står hoppet om evig salighet.
Stagnelius var en mångsidig skriftställare och med tanke på sin tidiga död synnerligen produktiv.

Efter debuten med eposet Wladimir den Store kom samlingsverket Liljor i Saron med både lyrik, som den mäktiga dikten Suckarnes Mystär, och ett drama, Martyrerna.

Med sorgespelet Bacchanterna och det kosmiska dramat Albert och Julia tog han ytterligare steg mot offentligheten. Bland de efterlämnade handskrifterna återfinner man kända dikter som Endymion och Till Förruttnelsen, men också filosofisk prosa, epik och dramatik. Med sitt djupsinne och sin intensitet har Stagnelius befäst sin ställning som en av Sveriges verkligt stora litterära klassiker.
I denna utgåva av Stagnelius samlade skrifter är texterna nyetablerade från förstatryck och handskrifter. Introduktionen är författad av akademiledamoten Anders Olsson. Texterna är utgivna och kommenterade av Paula Henrikson. Boken utges i samarbete med Svenska Akademien.

Verk og samlinger Antall bøker: 174 Allverdens fauna. 22 bind Samlerens Bokklubb. Kvartformat. Hvert bind har ca. 155-160 sider og har følgende titler:Afrika 1-6.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.