Pareto 2

Pareto 2
Utgivelsesar: 2013
Originaltittel: Pareto 2 (1. utg.)
Forlag: Cappelen Damm
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202401726
Forfatter: Steinar Holden
Antall sider: 399
Kategori: E-bøker

Pareto er et faglig solid læreverk i samfunnsøkonomi og er forbedret og oppdatert med tall, faktastoff og eksempler i 2012 og 2013.

Læreverket presenterer sentrale økonomiske teorier og sammenhenger på en forståelig måte ved å illustrerer gjennom mange figurer og aktuelle eksempler. Det er et godt samsvar mellom strukturen og undervisningspraksis, og en klar sammenheng mellom kapitlene og kompetansemålene. Hvert kapittel avsluttes med en oversiktlig oppsummering og ulike typer oppgaver som er skrevet i tett samarbeid med faglærere i videregående skole.

Gratis elevnettsted med nyttig begrepsbank
Paretos nettsted for elever er gratis og krever ingen innlogging. Her er det utfyllende fagstoff, interaktive oppgaver og kildeoppgaver. En begrepsbank for hele verket og til hvert kapittel har definisjoner og forklaringer til begrepene i faget.

Gratis lærernettsted med eksamensoppgaver
Lærernettstedet er gratis, men krever innlogging. Her er det eksempler på tidligere eksamensbesvarelser og –oppgaver og evalueringskriterier for skriftlig og muntlig eksamen. Læreren finner også løsningsforslag til oppgavene i bøkene, PP-presentasjoner og figurer til bruk i egne presentasjoner.

Pareto er Cappelen Damms læreverk i programfaget samfunnsøkonomi på videregående skole. Nettstedet er et supplement til grunnbøkene og er gratis. Pareto Securities er et uavhengig meglerhus med en ledende posisjon i de nordiske kapitalmarkeder og en sterk tilstedeværelse i energisektoren.

Samfunnsøkonomi for videregående skole. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! Nettstedet inneholder ulike typer oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Pareto Bank er en ubyråkratisk bank der kundenærhet og personlig oppfølging er en naturlig del av hverdagen. Vi har høy kompetanse innen våre tre fokusområder: Pareto Banks langsiktige mål er å gi bankens aksjonærer en samlet konkurransedyktig avkastning på investert kapital i form av utbytte og kursvekst. TGS inn i Paretoporteføljen. Seismikkselskapet TGS er en av 5 nye aksjer i Paretoporteføljen denne måned.

Strømprisene blir trolig lave i mange år, til glede for forbrukerne og industrien, men ikke for kraftkommunene, ifølge Pareto Securities. HegnarOnline Debattforum: Ticker QEC. Søk på ticker: 07.06.17: 14:27 QEC - transition energetique (5729) 12:05 QEC - Regulations/rules (5188) 06.06.17 Mange ke rer 25 0% 5% % % % % % 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0 0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0 0 modell e ed t ts of tekter (øm + at + s. Fagfilm leder deg gjennom utannings -og yrkesjungelen på video!

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.