Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser
Utgivelsesar: 2005
Forlag: Universitetsforlaget
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215005775
Forfatter: Marianne H. Dragstenog Esther Lindalen
Antall sider: 961
Kategori: Jus

Forfatterne gir kommentarer til hver enkelt av bestemmelsene i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Eksempler og referat fra norsk rettspraksis, klagenemnda for offentlige anskaffelser, EF-domstolen og det danske Klagenævnet for Udbud er vektlagt. Har innholdsfortegnelse, stikkordsregister og stikkord i margen. Beregnet på oppdragsgivere, leverandører, jurister og andre rådgivere innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Klagenemndssekretariatet er et uavhengig statlig organ som ble opprettet 1.april 2017. Organet betjener seks ulike klagenemnder: Klagenemnda for offentlige. KURSLEDER: Robert Myhre Robert Myhre jobber hovedsaklig med offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Han bistår både offentlige virksomheter og private. Vår faggruppe for offentlige anskaffelser utgjør et av landets største og mest kompetente anskaffelsesrettslige fagmiljø. Vi har i en rekke år fått. Offentlige anskaffelser av bygg og anlegg, IT, konsulenttjenester, etc. Maler, kontrakter, eksempler og kurs i offentlige anskaffelser.

Hvordan digitalisere anskaffelsesprosessen og hente ut gevinstene? Veiledning for offentlige oppdragsgivere, leverandører og systemleverandører. Departementet har utarbeidet en veileder til regelverket om offentlige anskaffelser. Veilederen går blant annet inn i anskaffelsesprosedyrene, elektronisk. Med over 100 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon. Drammensregionen IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik.

D-IKT leverer IKT-tjenester til disse fem. Forskrift av 8. februar 2008 nr.

112. I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fremgår det hvilke krav som stilles til det offentlige som. Lenker til regelverket for offentlige anskaffelser. Publisert: 21.

06.2013 Sist endret: 03.02.2017

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.