Norsk grammatikk

Norsk grammatikk
Utgivelsesar: 2005
Forlag: Universitetsforlaget
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215008417
Forfatter: Hans Longva
Kategori: E-bøker

Gir ei oversikt over norsk grammatikk når det gjelder substantiv, artikler, pronomen, tallord, adjektiv, verb, adverb, konjunksjoner, preposisjoner og interjeksjoner. Har eksempler på analyse og liste over sterke verb.

Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk. Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Nettstedet er utviklet i 2007 av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering).

Konsept 2 er interaktiv norskopplæring, med bl.a. grammatikk, språkhistorie, sjangerlære, litteraturhistorie, spill og oppgaver. Konsept 2 følger fagplanen i. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for A1 og A2. Praktisk norsk 2. Øvingsbok i grammatikk for A2 og B1. Praktisk norsk 1. Øvingsbok i norsk for voksne innvandrere Gå til: En vanlig dag på avdelingen Undersøkelsen Resultater og utskrivning : Tilbake: Framtid i norsk: Tilbake: Futurum : Futurum dannes ved hjelp av hjelpeverbet. Riksmål og moderat bokmål 2. opplag.

Revidert utgave av Gorgus Coward, Riksmålsgrammatikk. ved John Ole Askedal, Tor Guttu, Per Egil Hegge, Inger-Lise Nyheim †, Tren på å plassere ord i ordklasser. Finn den riktige ordklassen. Tren på å plassere ord i ordklasser. Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder. Velkommen til Ord for alt 3-4 på nett! Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3. og 4. trinn.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.