Motiverende samtale - MI

Motiverende samtale - MI
Utgivelsesar: 2007
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245005257
Forfatter: Tom Barthog Christina Näsholm
Antall sider: 171
Oversatt av: Sjøbu, Ane
Kategori: Psykologi

Motivational interviewing (MI), på norsk også kalt motiverende samtale og endringsfokusert rådgivning, ble tidligere mest brukt i arbeid med rusmiddelbruk. Etter hvert er denne metoden blitt vanlig å bruke i forhold til alle former for rehabiliteringsarbeid, til forebyggende helsearbeid og til korte helsefremmende intervensjoner. Metoden kan brukes i rådgivningssamtaler, i korte målrettede konsultasjoner og innenfor rammene av psykoterapeutisk kontakt. En MI-samtale innebærer at fagpersonen bruker forskjellige lytteteknikker, samtaleverktøy og sammensatte strategier for å hjelpe mennesker til å ta stilling til, sette i gang, gjennomføre og vedlikeholde endringer. Slike samtaler gjennomføres i en omsorgsfull atmosfære og med respekt for personens selvstendighet. Boken innledes med en autentisk MI-samtale, inneholder en kort historisk oversikt og kapitler om sentrale begreper som motivasjon, diskrepans, ambivalens og motstand. Andre kapitler er mer praktisk innrettet og fokuserer på hvordan intervjueren kan bruke samtaleredskaper for å nå bestemte mål og støtte opp under forandringsprosesser. Motiverende samtale henvender seg til alle som vil lære MI, til profesjonelle rådgivere og behandlere som ønsker å integrere motivasjonsfremmende elementer i sine samtaler, og til studenter på høgskoler og universitet som ønsker å bli dyktige på kommunikasjon og forandringsarbeid med klienter/pasienter. Tom Barth og Christina Näsholm er begge psykologer og spesialister i klinisk psykologi.

Bli den du er! Vår 1-årig deltidsutdanning i personlig utvikling. Oppstart 23.

sept. Bli samtaleterapeut! Oppstart grunnutdanning 23.sept. Oppstart år 3 våren 2018 Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Grunnverdiene og teknikkene øker sannsynligheten for endring og skaper en. Bedre hjelp til sårbare barn. Bømlo kommune og Kompetansesenter Rus Vest (KoRus) undertegnet i mai 2017 en samarbeidsavtale om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Kontakt. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Telefon: 400 25 500. E-post: [email protected] De samtalemetodikkene som brukes i Russamtalen plasseres innenfor kognitiv atferdsteori, og kan beskrives som en kognitiv endringsmetode.

En utdypning av hva som. Velkommen til gratis foredrag på HumaNova! Vi inviterer jevnlig ulike foredragsholdere til å fortelle om spennende temaer innenfor personlig utvikling. Kom Velkommen til Jeløy Kurbad Jeløy Kurbad er et moderne rehabiliteringssenter og en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst; Vi tilbyr høy faglig. et moderne rehabiliteringssenter - en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Øst. Jeløy Kurbad kan tilby et allsidig rehabiliteringstilbud til et stort antall. Vekstakademiet er ASVLs skreddersydde tilbud for deg som jobber i vekst- og attføringsbransjen. Disse kursene er mørkegrå i menyen. I går var det Onsdag, da var det tid for gåtur med Røde kors. Vært så dårlig vær hele dagen! Regna, og blåst til tider. Stort sett dårlig vær hele turen var.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.