Hva er humanisme

Hva er humanisme
Utgivelsesar: 2011
Serie: Hva er
Forlag: Universitetsforlaget
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788215015545
Forfatter: Dag Hareide
Antall sider: 160
Kategori: E-bøker

Stortinget vedtok nylig at Grunnlovens paragraf 2 skal hete: "Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv". Det er første gang at ordet humanistisk brukes i Grunnloven. Men hva menes egentlig med ordet "humanisme"? Hvor kommer humanismen fra, og hvilken betydning har den i dag?
Humanisme er et ord som har endret betydning gjennom historien. Den har en tendens til å bli viktig og tydelig når det virkelig røyner på - slik som etter 22. juli. Statsministerens ba Norge svare på terrorismen med "mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet". Her pekte han på tre av de seks hovedelementene som Hareide trekker fram som en definisjon på humanisme. Hareide påviser hvor sårbart og lite selvfølgelig humanismen er - i fortid, nåtid og i framtid.

Med Dag Hareides hva er HUMANISME kommer den første boka som forsøker å svare på hva humanismen kan bety som et verdigrunnlag for et land som Norge. Den gir en oversikt over humanismen i europeisk idéhistorie fra renessansen fram til vår tid, og sammenligner med tilsvarende tanker innen konfutsiansk, muslimsk og afrikansk ubuntutenkning. Boka diskuterer videre hvordan humanismen kan forholde seg til religion, til natur og dyr og til mennesker som begynner å ligne på maskiner. Til slutt antyder forfatteren noe om antihumanistiske krefter i Norge i dag.«Hareides balansegang i denne boken er beundringsverdig - han lar seg ikke forlede inn i ensidigheter av noe slag», Trond Berg Eriksen, professor i idéhistorie.

Hvis du spør noen om hva livssynshumanisme er, kan de kanskje si det er en religion, men da tar de feil. Livssynshumanisme er nemlig ikke en religion, men et livssyn.

Lyktes med Shakira-fleipen Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med. Fagstoff: Hva vil det si å være norsk i dag? Hva preger vår tids debatt om det norske? - Hva vil det egentlig si å være norsk i dag? Norge Norge, fotball Norge.

Det finnes mange definisjoner og variasjoner av begrepet demokrati, og det er ikke enkelt kalle verken den ene eller den andre definisjonen for "riktig. Si hva du mener! De fleste aviser, blader og nettsteder har egne (nett)sider der leserne kan si sin mening om saker de er opptatt av. Det finnes ingen formelle regler. I Norge dør arter ut og naturtyper blir borte. Hvorfor mister vi naturmangfold? Hva skjer når arter dør? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold? Velkommen til SMART oppvekst! Hva vil kunne skje om alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra hos seg selv og andre? Filosofi handler om å undersøke grunnlaget for noe, hvorfor noe er som det er, og om å klargjøre hva det egentlig er. Filosofi er et eget fag med en faghistorie. Ordet humanisme stammer fra humanus, som er latin og betyr menneskelig. Bakgrunn for humanismen. Den humanismen vi kjenner i dag, er så å si ganske ny. Råd og tips til muntlig eksamen er lagt ut i høyre spalte. Lærere finner ressurser til eksamen på lærersidene. Lykke til! Nettstedet følger strukturen til.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.