God i ord 7

God i ord 7
Utgivelsesar: 2008
Forlag: Vigmostad & Bjørke AS
Sprak: Bokmål
ISBN/EAN: 9788252171013
Forfatter: Marianne Løkstad, Bjørg Sognog Helen Storstenvik
Antall sider: 228
Kategori: E-bøker

God i ord er et norskverk for 3. 7. årstrinn. Dette er det komplette verket som tar vare på alle sider ved norskopplæringen. Bøkene er humoristiske, lærerike og rikt illustrerte og inspirerer til lese- og skrivelyst. Bøkene er varierte i innhold, lengde og utforming og gir læreren mange ideer til differensiering i undervisningen. God i ord 7 Språkbok handler om å bruke språket til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig, og oppfordrer elevene til å skrive tekster i ulike sjangre, holde presentasjoner og uttrykke sine egne meninger. Boka er delt inn i fire bolker (merket med egen farge) som korresponderer med de fire hovedområdene i læreplanen for norskfaget i Kunnskapsløftet: Bolk 1: Kommunikasjon Bolk 2: Muntlig bruk av språket Bolk 3: Skriftlig bruk av språket Bolk 4: Vi utforsker og lærer om språket Hvert kapittel har en startside der målene for arbeidet med kapittelet er listet opp. Slik kan elevene på en oversiktlig måte få vite hva de skal arbeide med i kapittelet. På slutten av hvert kapittel finner de et egenvurderingsskjema som vil vise i hvilken grad målene ble nådd. I boka finner elevene mange varierte og differensierte oppgaver. I oppgavesamlingen på slutten av hvert kapittel er oppgavene delt inn i de som kan passe til alle , til de som syntes stoffet var vanskelig og til de som syntes stoffet var lett .

I hvert kapittel finner elevene også et ordpensum som repeterer viktige ord og uttrykk fra kapittelet.

TIL LÆREREN God i ord og Kunnskapsløftet Ulike leseskjema Ulike læringsstiler, illustrasjoner Leselenker Språklenker Årsplan 5. trinn Årsplan 6.trinn. Ord for alt Ny utgave 5-7 er Cappelens norskverk for 5.-7. trinn. På dette nettstedet finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene. I tillegg vil det være. Lærer. Nettoppgaver 1-4; Nettoppgaver 5-7; Nyheter. Nyheter DOKUMENTER TIL NEDLASTING Egenvurderingsskjema : 1: 2: 3: 4 Velkommen til Ord for alt 3-4 på nett! Ord for alt 3-4 er Cappelens norskverk for 3. og 4. trinn. 1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet. Du finner her: kontrollspørsmål til kapitlene; grammatiske oppgaver til Gule sider Høyfrekvente ord. Enkel: 100 vanligste ord : Enkel: 100 - 200 vanligste ord : Enkel: 200 - 300 vanligste ord Følgende trebokstavsord er nå tillatt i Scrabble, Wordfeud og Ordspill: ABC ADD ADL AGA AGE AGG AGN AHA AIR AKE AKK AKS AKT ALA ALE ALI ALL ALM ALN ALP ALT ALV AMA. Det er korrekt. Det er slik at enkelte ord som i utgangspunktet er forkortelser, men som går inn i hverdagsspråket som vanlige ord, og bøyes deretter, etter hvert.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.