Educational Psychology

Educational Psychology
Utgivelsesar: 2015
Forlag: Pearson Education (US)
Sprak: Engelsk
ISBN/EAN: 9780133549928
Forfatter: Anita Woolfolk
Antall sider: 672
Kategori: E-bøker

Note: This is the loose-leaf version of Educational Psychology and does not include access to the Enhanced Pearson eText or MyEducationLab. To order the Enhanced Pearson eText packaged with the loose-leaf version, use ISBN 0134013522. To order MyEducationLab(R) with Pearson eText packaged with the loose-leaf version, use ISBN 013422955X.

The most current, comprehensive view of educational psychology today. The Thirteenth Edition of Educational Psychology continues to emphasize the educational implications and applications of research on child development, cognitive science, learning, motivation, teaching, and assessment. Theory and practice are considered together, showing how information and ideas drawn from research in educational psychology can be applied to solve the everyday problems of teaching. The text reflects the field as it offers unique and crucial knowledge to any who dare to teach, and to all who love to learn.

The Enhanced Pearson eText features embedded video, assessments, author-created AnitaTalks podcasts, teacher certification exam prep, and video analysis exercises. Improve mastery and retention with the Enhanced Pearson eText* The Enhanced Pearson eText provides a rich, interactive learning environment designed to improve student mastery of content. The Enhanced Pearson eText is: Engaging. The new interactive, multimedia learning features were developed by the authors and other subject-matter experts to deepen and enrich the learning experience. Convenient. Enjoy instant online access from your computer or download the Pearson eText App to read on or offline on your iPad(R) and Android(R) tablet.* Affordable. Experience the advantages of the Enhanced Pearson eText along with all the benefits of print for 40% to 50% less than a print bound book.

* The Enhanced eText features are only available in the Pearson eText format. They are not available in third-party eTexts or downloads. *The Pearson eText App is available on Google Play and in the App Store. It requires Android OS 3.1-4, a 7- or 10- tablet, or iPad iOS 5.0 or later.

PROKRASTINERING. Velkommen til vår hjemmeside for forskningsprosjektet "Prokrastinering - utsettelsesatferd - hos studenter".

Deltakere er professor Frode Svartdal. Hva er AFF Samspill & Ledelse. Det er et program for utvikling av eget lederskap, teamutvikling og relasjonskompetanse. I dette programmet får du anledning til å. elevsiden.no er en informasjonstjeneste for foreldre, lærere, ansatte i PPT og andre som har ansvaret for barn og ungdom i skolealder. Her finner du nærmere 100. Biologisk teori dominerer litteraturen. At psykopati ikke kan behandles er en veletablert «sannhet» med historiske røtter. Benjamin Karpmans (1948, s. 533. Postdoctoral Fellow in Educational Assessment and Measurement to be based at the Centre for Educational Measurement (CEMO) Altfor få leger, tannleger og psykologer kan tale hypnosens sak overfor myndigheter. Dette kan ha betydning for kommende endringer i norsk lovgivning.

Vi er et velrenommert konsulentfirma som har spesialisert oss innen lederutvikling, ledergruppeutvikling/teamutvikling og organisasjonsforandring. Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning. The University of Oslo is Norway’s oldest and highest ranked educational and research institution, with 28 000 students and 7000 employees. With its broad range of. Fakultetsansvar for den tverrfakultære satsingen «Unpacking the Nordic Model» Fakultetsansvarlig for Russlands-samarbeid og utvikling av palliativ.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.