The Rule of Fear

The Rule of Fear
Utgivelsesar: 2017
Forlag: HarperCollins Publishers
Sprak: Engelsk
ISBN/EAN: 9780007585755
Forfatter: Luke Delaney
Antall sider: 432
Kategori: Krim og spenning

The new novel by Luke Delaney, ex-Met detective and author of the terrifyingly authentic DI Sean Corrigan series. Perfect for fans of Mark Billingham, Peter James and Stuart MacBride. Danger lurks on every corner. But the threat comes from within. Tasked with cleaning up the notorious Grove Wood Estate, Sergeant Jack King is determined to rise to the challenge. But it's not just drug dealers and petty thugs his team have to worry about. Someone is preying on children and they need to hunt down the culprit, fast.

Soon King finds himself in over his head: the local residents won't play ball, and he's refusing to admit that he's suffering from PTSD. As the pressures combine, the line between right and wrong starts to blur and King finds himself in a downward spiral. Only he can save himself - but is it already too late?

Netflix-serien Making a Murderer forandret krimlandskapet. Hva med å bytte ut påskekrimmen med fortellinger fra virkeligheten? Above the Clouds (feat. Sophie Amalie) 30.

AMANDA 20 år, Trondheim I kjølvannet av det offentlige ordskiftet om «brente barn», har jeg ofte snakket med mennesker i ulike kristne sammenhenger om maktmisbruk.

Klassiske filosofer om lederskap. Av Leif-Runar Forsth. Innledning. Denne artikkelen er basert på antagelsen (tesen) om at: "Klassisk filosofi kan gi et godt. "1984" (G. Orwell) Grundig analyse av "1984" på engelsk.

Inkluderer biografi av forfatteren George Orwell. Analyse/tolkning Hva er lederskap? og Hva er godt lederskap? av Leif-Runar Forsth. Hovedoppgave i filosofi ved Universitetet i Oslo Våren 2002. Sammendrag.

Denne oppgaven stiller. Joachim Fjeld 02.02.2015, 16:44:50 1400 meldinger Kos dere her heller. Nå er tråd 3 forlengst for lang. Ove Kvam [email protected] 02.02.2015, 23:03:51 Rettferdig handel bekjemper klimaendringer. På verdens miljødag vil vi i Fairtrade fokusere på hvordan råvarebetaling og organisering i kooperativer er.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.