SamSpråk 1 Textbok

SamSpråk 1 Textbok
Utgivelsesar: 2007
Forlag: Sanoma Utbildning
Sprak: Svensk
ISBN/EAN: 9789162269111
Forfatter: Metta Stiernstedtog Louise Tarras
Antall sider: 192
Kategori: E-bøker

SamSpråk är i första hand avsett för de som läser sfi kurs B-C och D, men passar även inom andra utbildningar för både ungdomar och vuxna. I böckerna kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det svenska samhället.
SamSpråk är ett elevaktivt läromedel som bygger på samarbete i par eller grupp, men omfattar även uppgifter för enskilt arbete. Eleverna får många tillfällen att uttrycka sig genom att tala om känslor, berätta om egna erfarenheter, reflektera och göra jämförelser mellan olika länders normer och de som förekommer i Sverige. Det är elevernas egna tankar och erfarenheter som utgör stommen i det SamSpråk vill förmedla.

2018 PDF/ePUB E-Bøker - All rights reserved.